lørdag den 17. juli 2010

Kan projektorienterede virksomheder være bæredygtige?

Projektorganisering genererer arbejde, penge og karriereudviklingsmuligheder for de rette medarbejdere. Men det er ikke nødvendigvis opskriften på at drive en bæredygtig virksomhed.

Mange større organisationer bygger en del af deres virksomhed op omkring langstrakte projekter. Webprojekter, kvalitetsprojekter, LEAN-projekter osv. Det er ikke mærkeligt, at organisationer tænker i projekter. Projekter afgrænser en problemstilling og tilbyder at løse problemet. Man sætter en leder i spidsen for en styregruppe, indkalder de nødvendige ressourcepersoner og følger en skabelon for processen. Man behøver som sådan ikke producere eller forbedre noget, for så længe man har fulgt planen, er projektet en succes. I evalueringen ligger altid kimen til et nyt projekt – og så er der igen udsigt til projektmidler og medarbejderressourcer.

Men projekter løser ikke altid de problemer, de postulerer at ville løse. Et nyt webdesign gør det ikke automatisk nemmere for brugerne at finde det, de kom ind på siden for at finde, og et kvalitetsprojekt, der munder ud i en ny pjece om kvalitet, giver ikke nødvendigvis kunderne bedre produkter eller services.

Der er god grund til at stoppe op og overveje, hvilken værdi et givet projekt tilfører virksomheden eller dens interessenter. I stedet for at bruge ressourcer på at udtænke, vedtage, planlægge, implementere og evaluere det ene projekt efter det andet kunne organisationer måske med fordel tænke mere i at forbedre driften. For eksempel kunne webteamet identificere brugernes fem vigtigste ærinder på sitet og gøre det nemmere at udføre netop disse opgaver, eller personaleafdelingen kunne undervise i, hvordan personalemøderne blev mere effektive og tilfredsstillende for medarbejderne.

Det er i teorien muligt at sætte de rette fagpersoner til at passe deres arbejde og stole på, at de ved dagligt at fokusere på kvalitet vil sørge for, at deres område fungerer til gavn for organisationen. Det kræver blot en kombination af de rette kompetencer og en intelligent ledelse, der belønner enkle, funktionelle løsninger med fokus på brugernes behov.