lørdag den 17. juli 2010

Kan projektorienterede virksomheder være bæredygtige?

Projektorganisering genererer arbejde, penge og karriereudviklingsmuligheder for de rette medarbejdere. Men det er ikke nødvendigvis opskriften på at drive en bæredygtig virksomhed.

Mange større organisationer bygger en del af deres virksomhed op omkring langstrakte projekter. Webprojekter, kvalitetsprojekter, LEAN-projekter osv. Det er ikke mærkeligt, at organisationer tænker i projekter. Projekter afgrænser en problemstilling og tilbyder at løse problemet. Man sætter en leder i spidsen for en styregruppe, indkalder de nødvendige ressourcepersoner og følger en skabelon for processen. Man behøver som sådan ikke producere eller forbedre noget, for så længe man har fulgt planen, er projektet en succes. I evalueringen ligger altid kimen til et nyt projekt – og så er der igen udsigt til projektmidler og medarbejderressourcer.

Men projekter løser ikke altid de problemer, de postulerer at ville løse. Et nyt webdesign gør det ikke automatisk nemmere for brugerne at finde det, de kom ind på siden for at finde, og et kvalitetsprojekt, der munder ud i en ny pjece om kvalitet, giver ikke nødvendigvis kunderne bedre produkter eller services.

Der er god grund til at stoppe op og overveje, hvilken værdi et givet projekt tilfører virksomheden eller dens interessenter. I stedet for at bruge ressourcer på at udtænke, vedtage, planlægge, implementere og evaluere det ene projekt efter det andet kunne organisationer måske med fordel tænke mere i at forbedre driften. For eksempel kunne webteamet identificere brugernes fem vigtigste ærinder på sitet og gøre det nemmere at udføre netop disse opgaver, eller personaleafdelingen kunne undervise i, hvordan personalemøderne blev mere effektive og tilfredsstillende for medarbejderne.

Det er i teorien muligt at sætte de rette fagpersoner til at passe deres arbejde og stole på, at de ved dagligt at fokusere på kvalitet vil sørge for, at deres område fungerer til gavn for organisationen. Det kræver blot en kombination af de rette kompetencer og en intelligent ledelse, der belønner enkle, funktionelle løsninger med fokus på brugernes behov.

2 kommentarer:

  1. Jeg tror de færreste virksomheder tager projekt-begrebet alvorligt. Ofte kaldes drift-opgaver for projekter - vel sagtens som udtryk for at organisationen allerede er pint mht. både kompetencer og ressourcer. Rigtige projekter kan selvsagt ikke gennemføres i en virksomhed/organisation før driften kører velsmurt og der samtidig kan konstateres et vist overskud af kompetencer og ressourcer. Det er sjældent optimalt at tilkøbe eksterne ressourcer til rigtige projekter - når projekterne overgår til drift forsvinder hoved-kompetencerne og drift presset øges i implementerings-fasen.
    Hvis ikke driften kører og er bæredygtig i den forstand at den er velkonsolideret - så kan et projektfokus næppe heller blive det.
    Prøv at tænke på de projekter du selv har været med i: Hvor mange af dem var virkelige projekter? Og hvis de var - havde de så succes fordi der var projektstyring eller fordi de blev udført af kompetente personer med tilstrækkelige ressourcer til rådighed? Og var de så egentlig ikke blot drift-opgaver når alt kom til alt?

    SvarSlet
  2. Hej Kim! Om man skal bruge eksterne leverandører i et projekt, kommer nok an på, hvad man vil købe sig til. Det giver fx god mening at købe sig til et webdesign eller et statistikmodul, mens det måske ville være uklogt at få leverandører til at vedligeholde hjemmesiden. Under alle omstændigheder er jeg enig med dig i, at man ikke kan løse en haltende drift ved at iværksætte projekter.

    SvarSlet